De algemene voorwaarden van Everlastproducts.nl geven de afnemer en de leverancier duidelijkheid over de te leveren producten en het plaatsen ervan. Ook zaken zoals de garantie en de betaling komen aan bod.

Bouwplaats

Voor het plaatsen van uw nieuwe schutting dient een strook van circa 50 cm vrij te zijn van begroeiing en , dit dient als looppad tijdens de bouwwerkzaamheden. Verder dient de plaats waar de schutting komt ,vrij te zijn van wortels, puin, steen materiaal, afgebroken palen, en overige obstakels in de grond. De grond dient ‘bouwrijp’ te zijn.

Uitzetten van de schutting

Bij aankomst dient de opdrachtgever aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waarop de schutting geplaatst zal worden. Alsmede de eventuele hoogte van de te plaatsen schutting. Verder dient de opdrachtgever kenbaar te maken waar eventuele kabels en/ of leidingen liggen. De montageploeg probeert met alle facetten rekening te houden maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele kabel en/ of leiding schade.

Montage van de schutting

Na het uitzetten van de lijn waarop de schutting geplaatst wordt, start de montageploeg met het maken van gaten waarin de betonpalen geplaatst worden. Nadat de betonpalen en de onderborden geplaatst zijn worden de schuttingdelen gemonteerd. Tenslotte wordt uw schutting gesteld en afgemonteerd. Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, wordt er op die plek meestal geen paal geplaatst. Dit is vaak niet mogelijk i.v.m. de fundering van uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen. Werkzaamheden zoals, het herbestraten, herstellen van de borders vallen niet onder de montage werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat Everlastproducts niet op de afgesproken dag kunnen plaatsen. Wanneer dit het geval is zal Everlastproducts samen met u een nieuwe afspraak inplannen.

Fundering

De palen komen circa 70 cm onder het maaiveld te staan. Op het moment van plaatsen kan er door de montageploeg geadviseerd worden om beton aan de palen te storten, dit is nodig wanneer er sprake is van een te hoge grondwater stand of als de aarde uit kleigrond bestaat. Mocht opdrachtgever het, ondanks advies van de montageploeg, niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden volgens overeengekomen afspraak. Doorgaans houdt dit in dat er contant betaald wordt na het lossen van het materiaal en er gestart wordt met de werkzaam heden. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag over temaken . Maar dan moet het bedrag op de dag van plaatsing op onze rekening staan . Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang van plaatsing van de schutting is Everlastproducts genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Garantie beton

Everlastproducts geeft 10 jaar garantie op al haar betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen in het product zitten, dit valt niet onder de garantie. Door een reactie met regenwater kan er kalk uitbloei ontstaan. De kalk zet zich hierbij op het betonoppervlak af als witte uitslag. Dit verschijnsel hoort bij beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalk uitbloei valt niet onder de garantie. Om kalk uitbloei te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. Dit kan in overleg tegen meerprijs door Everlastproducts uitgevoerd worden.
Onder de garantie valt:
– Grove scheuren of gaten
– Spontaan kapot knappen van het beton
– Betonrot

Garantie hout

Everlastproducts geeft 10 jaar garantie op al haar geïmpregneerde schuttingen. Everlastproducts werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.
Onder de garantie valt:
– Grove scheuren
– Productiefouten
– Houtrot

Overige bepalingen garantie:

– Op montage ½ jaar garantie na plaatsing
– Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen nooit onder de garantie.

Transport

Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden dient dit duidelijk aangegeven te worden.